شتابگیری ساینا اتومات ۲

شتابگیری ساینا اتومات ۲

شتابگیری در حالت دنده دستی ، جاده کاملا مسطح – در گیربکس اتوماتیک ساینا و در حالت دستی شما امکان بالا بردن دور موتور را...

به یادمرحوم سیدمحمدباقرعلوی۴

به یادمرحوم سیدمحمدباقرعلوی۴

یاالحلیم.خدایامشت توراشکر!؟ناسپاسی نمی کنم روزی این غنچه زیبارابه جهان ماآرزانی داشتی وزمانی دیگرخواستی که برای همیشه گل باغ حسینی دربهشت باشد…گوارابادبرتوجنت ای سیدمحمدباقرعلوی.شادی روحش:الفاتحه

خدایی نیست جز الله شمس الدین سرودی

خدایی نیست جز الله شمس الدین سرودی

نام اثر:خدایی نیست جز الله خواننده:شمس الدین سرودی فیلمبردار:صمدسیستم مشهد گروه تصویربرداری صمدسیستم آماده تصویربرداری از مراسم و شادی های شما همشهریان و هم استانی...

تقدیم به اجی پریا

تقدیم به اجی پریا

اجی ـــــجون درســته چندرـــوزه اجیمی ولی خیلی دو)))ســت دارم بع+++ــضیاــ لیاقت تو رو + بهـــ اونا اهمیـ)))ـت ندهـــ +-+