خادم بدون دست

خادم بدون دست

کلیپ جدید از حادمی که بدون دست برای زوار اربعین چای می ریزد لطفا بر روی + دنبال کردن کلیک نمائید.

امید خیمه شد نا امید

امید خیمه شد نا امید

امید خیمه شد نا امید – سید مجید بنی فاطمه – پیاده روی اربعین / آبان ۹۷ – https://Gap.im/nava66 – https://eitaa.com/nava66

شرح زیارت اربعین ۳

شرح زیارت اربعین ۳

« شرح زیارت اربعین » – استاد رائفی پور – جلسه سوم – مسیر پیاده روی اربعین، موکب مصاف ،عمود ١٠٧٠ – ۳ آبان ٩٧...

شرح زیارت اربعین ۴

شرح زیارت اربعین ۴

« شرح زیارت اربعین » – استاد رائفی پور – جلسه چهارم – مسیر پیاده روی اربعین، موکب مصاف ،عمود ١٠٧٠ – ۴ آبان ٩٧...