فوتبالیسم – ۲۶ دی ۱۳۹۷

فوتبالیسم – ۲۶ دی ۱۳۹۷

این برنامه با حضور کارشناسان در حوزه‌های مختلف از زوایایی جدید به فوتبال و حواشی آن که مغفول مانده است ، می‌پردازد.