بازی OutLast با SeC DeaD

بازی OutLast با SeC DeaD

گیم پلی بازی ترسناک OutLast که زیادی پشمام بلند شده بود و به لطف این بازی همش ریخت حتما پیج و چنل های زیر فالو...

نریشن

نریشن

فقط بخند، هدف شاد کردن شما عزیزان میباشد