استاد جو گیر

استاد جو گیر

بخاطر چند تا خانوم و یه گوشی که فیلم می گیره دختر مردمو از سه جا دچار شکستگی کردی، برو رویِ هم قد و وزن...

نیلوفر

نیلوفر

ویدئو شاخ / طنز : از مجموعه انیمیشن درین درین ؛ این قمست : نیلوفر . منبع : سایت رسمی درین درین http://dirindirin.com

سمعک

سمعک

ویدئو شاخ / طنز : از مجموعه انیمیشن درین درین ؛ این قسمت : سمعک منبع: سایت رسمی درین درین http://dirindirin.com