خوبتم دیدم

خوبتم دیدم

دیگه مهم نیس که با کی تو دیگه سر چی شاکی همیند مگه نخاستی ؟ رابطمون بشه عادی

"دپرس"

"دپرس"

آهنگ دپرس از مرتضی اشرفی/نظر یادتون نره

سوزناک دلشکسته داغون

سوزناک دلشکسته داغون

امین کرکی زاده رقیه آقابیگی جولندان ………… خیلی نامردی تنهام گذاشتی امیدوارم خداتنهات بزاره داغونم کردی دلمو بدجور شکوندی