قسمت نبوده عشق من . . .

قسمت نبوده عشق من . . .

ناراحتم که دور شدی! +برام مهم نیست! چرا اخه اینجور شدی؟ +صبرم لبریز شده! ـ بهم یه فرصت ندادی که پیشت باشم یکم! + دیگه...

دوست دارم آنا من

دوست دارم آنا من

تقدیم به یکی یه دونه قلبم ، شاه قلبم ، مالک تمام زندگیم آنا . دوست دارم عزیزم

دنیامی خانوم خودم

دنیامی خانوم خودم

عزیزترینم انا جان ممنونم که هستی و بهم ارامش میدی ، بودن تو یعنی ارامش من یعنی همه زندگی من ممنونم قربونت بشم که هستی...

شب بخیر عزیزدلم

شب بخیر عزیزدلم

آنا جانم قربونت بشم نفسم ، الهی من فدات بشم قربون مهربونیات بشم من شبت بخیر نفسم ، شب خوب و ارومی برات ارزو میکنم...