اموزش انگلیسی به زبان فارسی اموزش زبان انگلیسی گرامر انگلیسی

025 Past Continuous Part 3 زمان گذشته استمراری آپارات 025 Past Continuous Part 3 زمان گذشته استمراری فیلم جدید 025 Past Continuous Part 3 زمان گذشته استمراری کلیپ از 025 Past Continuous Part 3 زمان گذشته استمراری ویدیو 025 Past Continuous Part 3 زمان گذشته استمراری دانلود

025 Past Continuous Part 3 زمان گذشته استمراری

در این درس با زمان گذشته استمراری آشنا میشویم. شکل منفی, پرسشی و نحوه ی پاسخ دادن به پرسش نیز بخشی از این درس است. در پایان درس با قید های زمان این زمان آشنا میشویم. درس ۲۵

This is a lesson about the past continuous tense, how we form them, the negative and question form and the short answer to those question. At the end there is a part which is about the adverb of time in this tense. Lesson 25

Facebook: https://www.facebook.com/Eng4persians
Telegram: www.telegram.me/english4persians
Skype: english4persia

دانلود ویدئو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *