لكنت

لكنت

مداحی مجتبی كرمی در مدح حضرت زینب علیها السلام، میلاد حضرت زینب سلام الله علیها ما را لل لك لكنت محض آففریدند تا مدح تو...

پرتاب حلقه

پرتاب حلقه

از مزایای این بازی می توان به موارد زیر اشاره کرد: تقویت قدرت تشخیص رنگ در کودکان هماهنگی عصب و عضله در کودکان هماهنگی حرکات...