حمله ظریف به [صدا و سیما

حمله ظریف به [صدا و سیما

ظریف بگه (( آمریکا میتونه با یه بمب سیستم دفاعی ما رو نابود کنه )) براش سوت بلبلی میزنن! کیهان از اوباما نقل صحبت کنه...